top of page

The Siberian Tiger

Hushed black foot pad sinks,

Submerged beneath crisp deep snow

White pugmarks remain
Siberia no Toraburakku futto paddo shinku,

fukai yukinoshita ni shimu nda,

shiroi pagu maku ga zan tte i masu.


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
bottom of page